17
יונ
2019

17-06-2019 17:00
יום שני רומנטי
18
יונ
2019

18-06-2019 17:00
יום בירה 2
24
יונ
2019

24-06-2019 17:00
יום שני רומנטי
25
יונ
2019

25-06-2019 17:00
יום בירה
01
יול
2019

01-07-2019 17:00
יום שני רומנטי
02
יול
2019

02-07-2019 17:00
יום בירה 2
08
יול
2019

08-07-2019 17:00
יום שני רומנטי
09
יול
2019

09-07-2019 17:00
יום בירה
15
יול
2019

15-07-2019 17:00
יום שני רומנטי
16
יול
2019

16-07-2019 17:00
יום בירה 2
  VOX RestoBar

צור קשר

: חוף הקשתות מפקורה 8
: 055-665-56-56
  Mail is not sent.   דואר אלקטרוני שלך נשלח