01
יול
2019

01-07-2019 17:00
יום שני רומנטי
02
יול
2019

02-07-2019 17:00
יום בירה 2
08
יול
2019

08-07-2019 17:00
יום שני רומנטי
09
יול
2019

09-07-2019 17:00
יום בירה
15
יול
2019

15-07-2019 17:00
יום שני רומנטי
16
יול
2019

16-07-2019 17:00
יום בירה 2
22
יול
2019

22-07-2019 17:00
יום שני רומנטי
23
יול
2019

23-07-2019 17:00
יום בירה
29
יול
2019

29-07-2019 17:00
יום שני רומנטי
30
יול
2019

30-07-2019 17:00
יום בירה 2
  VOX RestoBar

צור קשר

: חוף הקשתות מפקורה 8
: 055-665-56-56
  Mail is not sent.   דואר אלקטרוני שלך נשלח